Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.
Sertifikatet har 5 års gyldighet.
Pris etter avtale.

For spørsmål eller bestilling kan du ta kontakt på tlf eller e-post.

Telefon: 48 89 61 73

E-post: post@kursogkompetansebygging.no